Welkom in

ALL SAINTS MAIDSTONE

All Saints Maidstone werd gebouwd in 1395 als een Collegekerk door Aartsbisschop William Courtenay. Vierentwintig geestelijken zongen het morgend en avond gebed en zorgden voor de zielenzorg, het onderwijs en de praktische noden van de burgers van Maidstone. In 1549 werd het College ontbonden en de kerk werd de parochiekerk van Maidstone. Van toen af hebben de parochiepriester en zijn collega's de geestelijke zorg van de kerkelijke gemeente waargenomen.

EREDIENSTEN OP ZONDAG

8 uur  Eucharistieviering (gesproken)
9.30 u. Parochiale Eucharistieviering
(1e, 3e, en 5e zondag van de maand)
9.30 u. Gezongen Eucharistieviering
(2e, en 4e zondag van de maand)
18.30 u. Gezongen Avondgebed
(1e, 3e en 5e zondag van de maand)
18.30 u. Avondgebed (gesproken)
(2e, en 4e zondag van de maand)

Voor meer informatie over deze en andere dagelijkse erediensten raadpleegt U best de berichten nabij de Sacristiedeur in de zuidoostelijke hoek van de kerk.

OPENINGSUREN
Behalve voor de erediensten is de kerk gewoonlijk geopend vanaf Pasen tot eind september - op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 uur tot 16 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 13.30

De geschenken kiosk is tevens open.

Om de kerk te bezoeken op andere tijdstippen, om rondleidingen met gids of educatieve bezoeken vast te leggen wordt U verzocht op voorhand een van de volgende nummers te bellen 01622 843298 of U neemt contact op met het Toeristische Informatie bureau in Maidstone op het nummer 01622 602169.

We hopen dat uw bezoek aan onze kerk U zal bevallen.

Uw gebed en uw bijdragen in de hoge onderhoudskosten die volledig ten laste vallen van de congregatie worden ten zeerste op prijs gesteld.