Witajcie

w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych

w MAIDSTONE
 

Kościól pod wezwaniem WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w MAIDSTONE został w r. 1395 wzniesiony jako kolegiata przez arcybiskupa Williama Courtenay. Co dnia, poranne i wieczorne modlitwy śpiewało dwudziestu czterech księży, którzy sprawowali też opiekę nad duchowymi, oświatowymi i praktycznymi potrzebami mieszkańców Maidstone. W r. 1549 kapłańskie kolegium rozwiązano a kościół stał się kościołem parafialnym Maidstone. Od tego czasu, posługę duchową w parafii tej sprawuje proboszcz i jego koledzy.

 

Modły niedzielne
8.00 Eucharystia (modły z tradycyjnego modlitewnika odmawiane)
9.30 Eucharystia parafialna
(1., 3. i 5. niedziela miesiąca)
9.30 Eucharystia chóralna

(2. i 4. niedziela miesiąca)
18.30 Wieczorne nabożeństwo chóralne (modły z tradycyjnego modlitewnika)
(1., 3. i 5. niedziela miesiąca )
18.30 Nabożeństwo wieczorne (odmawiane)
(2. i 4. niedziela miesiąca)

 

 

 

 

GODZINY OTWARCIA
Oprócz godzin modłów, kościół jest zazwyczaj otwarty dla zwiedzających od godz. 10.00 do 16.00 we wtorki, środy i czwartki, zaś od Wielkanocy do końca września także w soboty od godz. 10.00 do 12.30.

 

Na miejscu znajduje się stoisko z upominkami.

 

W sprawie zwiedzania kościoła o innej porze, wycieczek z przewodnikiem i wizyt o charakterze oświatowym – szkół lub organizacji, prosimy telefonować pod nr 01622 843298 lub skontaktować się z Urzędem Turystyki w Maidstone, nr 01622 602169

 

Mamy nadzieję, że odwiedzenie naszego kościoła będzie dla Państwa miłą chwilą.

 

Będziemy wdzięczni za zmówienie modlitwy i datek na duże koszty utrzymania kościoła.